SỨ ĐIỆP - THÔNG BÁO - CHƯƠNG TRÌNH LỄ

Cầu cho nhạc sĩ & 100 năm Fatima

Uỷ ban Thánh Nhạc trân trọng kính mời quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, Nhạc sĩ, Ca trưởng và quý vị đến tham dự (1) Thánh lễ cầu cho các nhạc sĩ mới qua đời và (2) Đêm nhạc mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima và tưởng mộ các nhạc sĩ, vào thứ Hai 1-5-2017 tại TTMV TGP.TPHCM.

Uỷ Ban Thánh Nhạc