SỨ ĐIỆP - THÔNG BÁO - CHƯƠNG TRÌNH LỄ

Cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các tín hữu thuộc giáo xứ Hà Nội đã qua đời, từ 03.11.2015 đến 03.11.2016.

I/ CÁC THÀNH VIÊN TRONG  GIÁO XỨ ĐÃ QUA ĐỜI (Từ 03.11.2015 đến 02.11.2016))

 

TT

Thánh danh, học và tên

Tuổi

Ngày qua đời

Giáo họ

         Năm 2015 (03 người)

01

Rosa Nguyễn Thị THÁN

87

05.11.2015

Thánh Gia

02

Catarina Đào Thị TRỌNG

93

08.11.2015

Thánh Tâm

03

GB Nguyễn Quang THỎA

63

18.11.2015

Thánh Gia

         Năm 2016 (14 người)

04

Giuse Trịnh Thế QUÝ

58

13.01.2016

Thánh Giuse

05

Gioan Phaolô Lê Quang THỊNH

38

17.01.2016

Các Thánh Tử Đạo

06

Maria Vũ Thị THANH

43

12.03.2016

Thánh Tâm

07

Anna Nguyễn Thị KHẤT (Bà Trùm Ân)

84

19.03.2016

Thánh Gia

08

Chị Têrêsa Lê Thị Thu HỒNG

44

08.04.2016

Thánh Giuse

09

Bà Maria Trần Thị XÂM

83

15.04.2016

Thánh Tâm

10

Ông trùm Phêrô Nguyễn Ngọc OÁNH

70

22.05.2016

Thánh Gia

11

Ông Antôn Lương Văn THƠM

85

23.06.2016

Các Thánh Tử Đạo

12

Bà Maria Ngô Thị XUYẾN

73

21.08.2016

Khánh Khê

13

Ông Micae Vũ Văn THẤT

90

23.08.2016

Mông Triệu

14

Ông Giuse Đặng Văn HUẾ

62

15.09.2016

Thánh Gia

15

Bà Anna Đinh Thị MẾN (Bà Lan)

79

21.09.2016

Các Thánh Tử Đạo

16

Ông Giuse Đinh Văn HÒA

58

16.10.2016

Thánh Gia

17

Ông Giuse Lê Văn MIỆN

70

31.10.2016

Khánh Khê


II/ THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN (Do các giáo họ và đoàn thể xin)

 

TT

NGÀY – GIỜ LỄ

Ý CHỈ

GIÁO HỌ - ĐOÀN THỂ

01

Chiều thứ Năm, ngày 03-11-2016

Tổ tiên, thân nhân và ân nhân

- Hội đồng Mục vụ Giáo xứ       - Cựu viên chức HĐMV

02

Sáng thứ Sáu, ngày 04-11-2016

Tổ tiên, thân nhân và ân nhân

Cộng đoàn Lòng Chúa TX

03

Chiều thứ Sáu, ngày 04-11-2016

Tổ tiên, thân nhân và ân nhân

Giáo họ Các Thánh Tử Đạo

04

Sáng thứ Bảy, ngày 05-11-2016

Tổ tiên, thân nhân và ân nhân

Giáo họ Thánh Gia

05

Chiều Chúa nhật  06.11.2016

Tổ tiên, thân nhân và ân nhân

Giáo họ Khánh Khê

06

Sáng thứ Hai, ngày 07-11-2016

Tổ tiên, thân nhân và ân nhân

Huynh đoàn Đaminh

07

Chiều thứ Hai, 07.11.2016

Tổ tiên, thân nhân và ân nhân

Gia đình Tận Hiến

08

Chiều thứ Ba, ngày 08.11.2016

Tổ tiên, thân nhân và ân nhân

Giáo họ Mông Triệu

09

Chiều thứ Tư, ngày 09.11.2016

Tổ tiên, thân nhân và ân nhân

Gia Trưởng + Các Bà Mẹ CG

10

Chiều thứ Năm, ngày 10-11-2016

Tổ tiên, thân nhân và ân nhân

Gia đình Thánh Mẫu

11

Chiều thứ Sáu, ngày 11-11-2016

Tổ tiên, thân nhân và ân nhân

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

12

Chiều thứ Bảy, ngày 12-11-2016

Tổ tiên, thân nhân và ân nhân

Giáo họ Thánh Tâm

13

Chiều CN, ngày 13-11-2016

Tổ tiên, thân nhân và ân nhân

Giáo họ Thánh Giuse

14

Chiều thứ Hai, ngày 14-11-2016

Tổ tiên, thân nhân và ân nhân

- Hội Legio Mariae Gx Hà Nội

- Pr. Camelo, Đức Bà Phù hộ Các Giáo hữu, Mân Côi, Hoa Hồng, Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời, Nữ Vương HB.

- Hội Người cao tuổi

                                                               

Giáo xứ Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016