SỨ ĐIỆP - THÔNG BÁO - CHƯƠNG TRÌNH LỄ

Chương trình Tĩnh tâm Mùa Chay 2016 của Caritas TGPSG

Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay của Caritas Sài Gòn như sau: - Thời gian: Thứ Bảy 27/2/2016; từ 7g30 đến 12g30; - Địa điểm: Nhà Thờ Tam Hải - Hạt Thủ Đức.

Văn phòng Caritas TGP Sài Gòn

 

Mùa Chay 2016 – Mùa Chay của Năm Thánh Lòng Thương xót, Caritas Tổng Giáo phận (TGP) đón nhận lời mời gọi của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum với chủ đề: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta”. Lời mời gọi hướng đến: Ngày Tĩnh tâm dành cho những người đang làm việc trong các tổ chức bác ái của Hội Thánh do Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum đề xuất.


Dưới đây là chương trình tĩnh tâm Mùa Chay do Caritas TGP thực hiện. Kính mời quý Cha, quý anh chị em cùng tham dự và đón nhận Ơn Toàn Xá.

 

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY
NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT – 2016
CARITAS TGP SÀI GÒN


 • Thời gian: Thứ Bảy  27 tháng Hai, năm 2016; từ 7g30 – 12g30
 • Địa điểm: Nhà Thờ giáo xứ TAM HẢI – Hạt Thủ Đức - Tổng Giáo phận Sài Gòn
 1. Dẫn vào Buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay
  Năm Thánh LÒNG THƯƠNG XÓT -2016

 • Chỉ dẫn của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum (Đồng Tâm)

 1. Đề tài: NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT-
  Làm Đẹp Tên Gọi CARITAS

 2. Hướng dẫn chuẩn bị lãnh nhận Bí tích HÒA GIẢI

 3. THÁNH LỄ : Cầu nguyện cho con người biết mở lòng thương xót

 4. Hành hương Nhà thờ Giáo xứ Thủ Đức
  Giờ chầu Lãnh ƠN TOÀN XÁ Năm Thánh LÒNG THƯƠNG XÓT

 5. Kết thúc

--- + ---