Giới Thiệu

12/5/2019 -Chúa nhật Chúa Chiên Lành - Năm C

Xem Phụng vụ Lời Chúa;  Nghe audio bài giảng

Học hỏi Phúc Âm; Suy niệm Lời Chúa

13/5/2019 - Thứ Hai - Đức Mẹ Fatima
12g00: Thánh lễ trọng thể - ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế
14/5/2019 - Thứ Ba - Thánh Mathia, tông đồ
15/5/2019 - Thứ Tư
16/5/2019 - Thứ Năm
17/5/2019 - Thứ Sáu
18/5/2019 - Thứ Bảy - Thánh Gioan I, GH, Tử đạo

09/5/2019 - Chúa nhật V Phục Sinh - năm C

(Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35)

Videos clip