Giới Thiệu

21/7/2019 - Chúa nhật 16 TN - năm C
(St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42) - Các bài suy niệm Lời Chúa

22/7/2019 - Thứ Hai - Thánh nữ Maria Magđalêna
                       17g: Thánh lễ Thêm Sức & RLLĐ
23/7/2019 - Thứ Ba
24/7/2019 - Thứ Tư
- Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục
25/7/2019
 - Thứ Năm - Thánh Giacôbê tông đồ
26/7/2019 - Thứ Sáu
- T. Gioachim và T. Anna, song thân Đức Maria
27/7/2019 - Thứ Bảy - Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo

28/7/2019 - Chúa nhật 17 TN - năm C
(t 18,20-32; Cl2,12-14; Lc 11,1-13)
Các bài suy niệm Lời Chúa

Videos clip