Giới Thiệu

02/6/2019 -Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm C
16g30: KN 12 năm Linh mục cha phó Giuse

Các bài suy niệm Lời Chúa

09/6/2019 - Thứ Hai - Lễ Đức Maria - Mẹ Hội Thánh
10/6/2019 - Thứ Ba - Thánh Barnaba, tông đồ
11/6/2019
 - Thứ Tư
12/6/2019 - Thứ Năm - Thánh Antôn Pađôva, LM, TS
13/6/2019 - Thứ Sáu - 12g00: Lễ KN Đức mẹ hiện ra ở Fatima
14/6/2019 - Thứ Bảy

15/6/2019 - Lễ Chúa Ba Ngôi - năm C
(Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15)
Các bài suy niệm Lời Chúa

Videos clip