TIN GIÁO HỘI KHẮP NƠI

Những bổ nhiệm mới trong ngày 06.4.2017

Ngày 06.4.2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có những bổ nhiệm mới.

Nguyễn Tro Bụi lược dịch

 

Những bổ nhiệm mới trong ngày 06.4.2017

 

Ngày 06/04/2017, Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức cha Hervé Gaschignard, Giám mục giáo phận Aire et Dax, Pháp.

 

Cùng với việc chấp thuận đơn từ nhiệm này, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Bernard Charrier, Giám mục hiệu tòa Tulle, làm Giám quản tông tòa (apostolic administrator) trong thời gian giáo phận Aire et Dax trống tòa (sede vacante). Đức giám quản tông tòa tạm thời thi hành các chức năng của Giám mục bản quyền giáo phận.

 

Cùng ngày, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha James Patrick Green, Tổng giám mục hiệu tòa Altino làm Sứ thần tòa thánh tại Vương quốc Thụy Điển và Cộng hòa Ai-xơ-len. Đức tổng giám mục James Patrick Green hiện đang là Sứ thần tòa thánh tại Peru.

 

Cũng trong ngày hôm nay, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Daniel H. Mueggenborg làm Giám mục phụ tá giáo phận Seattle, Hoa Kỳ.

 

Sinh ngày 15/04/1962 tại Okarche, Oklahoma, thuộc giáo phận Tulsa, Daniel H. Mueggenborg học triết học tại chủng viện Thánh Meinrad thuộc tiểu bang Indiana, và thần học tại Pontifical North American College và Pontifical Gregorian University tại Rome và có bằng thần học thánh kinh.

 

Mueggenborg được thụ phong linh mục ngày 14/07/1989 cho giáo phận Tulsa.

 

Sau khi được thụ phong, cha Mueggenborg đã phục vụ ở nhiều vị trí khác nhau như làm linh mục phó xứ, tuyên úy trường học, thành viên trong hội đồng linh mục, quản trị giáo xứ, linh mục chính xứ, chủ tịch hội đồng linh mục, phó giám đốc chủng viện Pontifical North American College tại Rome. Hiện cha đang là linh mục chính xứ tại giáo xứ Chúa Kitô Vua thuộc giáo phận Tulsa, đồng thời là thành viên của hội đồng linh mục, thành viên hội đồng kinh tế giáo phận, thành viên trong ban điều hành của Caritas giáo phận.

 

Từ năm 2004, cha Mueggenborg được ban tặng tước vị Đức Ông, cấp bậc Tuyên Úy của Đức Thánh Cha.

 

Ngoài Anh ngữ, cha Daniel H. Mueggenborg có thể nói tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Ý.

 

Nguồn: http://press.vatican.va