Giới Thiệu

04/8/2019 - Chúa nhật 18 TN - năm C
(Gv 1,2;2,21-23;Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21) - Các bài suy niệm LC

05/8/2019 - Thứ Hai - Cung hiến thánh đường Đức Maria
06/8/2019 - Thứ Ba - Lễ CHÚA HIỂN DUNG
07/8/2019 - Thứ Tư
- Thánh Xittô II giáo hoàng
08/8/2019
 - Thứ Năm - Thánh Đaminh, linh mục

     15g15: Thánh lễ mừng bổn mạng cha chánh xứ Đaminh
09/8/2019 - Thứ Sáu
- T. Têrêsa Bênêdicta Thánh giá, nữ tu
10/8/2019 - Thứ Bảy - Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

11/8/2019 - Chúa nhật 19 TN - năm C
(Gv 1,2;2,21-23;Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21) - Các bài suy niệm Lời Chúa

Videos clip