Giới Thiệu

07/01/2018 - Lễ Chúa Hiển Linh - Năm B
Xem
Phụng vụ Lời Chúa Nghe audio bài giảng
Học hỏi Phúc Âm
Suy niệm Lời Chúa

08/01/2018 - Thứ Hai - Chúa Giêsu chịu phép rửa

09/01/2018 - Thứ Ba - Tuần I TN năm B

10/01/2018 - Thứ Tư

11/01/2018 - Thứ Năm

12/01/2018 - Thứ Sáu

13/01/2018 - Thứ Bảy - T. Hilariô, giám mục, Tiến sĩ

14/01/2018 - CN II Thường niên - Năm B

Videos clip