Giới Thiệu

05/07/2020 - CN XIV THƯỜNG NIÊN - Năm A
(Cv 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42) - Suy niệm Lời Chúa
06/07/2020 - Thứ Hai - Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo
07/07/2020 - Thứ Ba
08/07/2020 - Thứ Tư

09/07/2020
- Thứ Năm - Thánh Augustinô ZhaoRong, LM
10/07/2020 - Thứ Sáu
11/07/2020
- Thứ Bảy
- Thánh Bênêđictô, viện phụ
12/07/2020 - CN XV THƯỜNG NIÊN - Năm A
(Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23) - Suy niệm Lời Chúa

Videos clip