Giới Thiệu

04/03/2018 - Chúa nhật 3 Mùa Chay - Năm B
Xem
Phụng vụ Lời Chúa Nghe audio bài giảng
Học hỏi Phúc Âm
Suy niệm Lời Chúa

05/03/2018 - Thứ Hai

06/03/2018 - Thứ Ba

07/03/2018 - Thứ Tư - Thánh nữ Pepetua và T. Felicita tử đạo

08/03/2018 - Thứ Năm - Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ

09/03/2018 - Thứ Sáu - Thánh Phanxica Rôma, nữ tu

10/03/2018 - Thứ Bảy

11/03/2018 - Chúa nhật 4 Mùa Chay - Năm B

Videos clip