Giới Thiệu

20/8/2017 - Chúa nhật XX Thường niên - Năm A
Xem
Phụng vụ Lời Chúa Nghe audio bài giảng
Học hỏi Phúc Âm
Suy niệm Lời Chúa

21/8/2017 - Thứ Hai - T. Piô X, giáo hoàng (N)

22/8/2017 - Thứ Ba - Lễ Đức Maria Nữ Vương (N)

23/8/2017 - Thứ Tư - T. Rôsa Lima, trinh nữ

24/8/2017 - Thứ Năm - Thánh Barthôlômêô, tông đồ (K)

25/8/2017 - Thứ Sáu - T. Luy và T. Giuse Calasanz, linh mục

26/8/2017 - Thứ Bảy -

27/8/2017 - CHÚA NHẬT XXI Thường niên - Năm A

Videos clip