Giới Thiệu

25/6/2017 - Chúa nhật XII Thường niên - Năm A
Xem
Phụng vụ Lời Chúa Nghe audio bài giảng
Học hỏi Phúc Âm
Suy niệm Lời Chúa

26/6/2017 - Thứ Hai

27/6/2017 - Thứ Ba - T. Cyrillô Alexandria, tiến sĩ

28/6/2017 - Thứ Tư - T. Irênê, giám mục, tử đạo (N)

29/6/2017 - Thứ Năm - Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ 

30/6/2017 - Thứ Sáu - Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rôma

01/7/2017 - Thứ Bảy

02/7/2017 - CHÚA NHẬT XIII Thường niên - Năm A

Videos clip