Giới Thiệu

15/7/2018 - Chúa nhật 15 Thường niên - Năm B
Xem
Phụng vụ Lời Chúa Nghe audio bài giảng
Học hỏi Phúc Âm;
Suy niệm Lời Chúa LC giờ kinh gia đình

16/7/2018 - Thứ Hai - Đức Mẹ núi Carmêlô

17/7/2018 - Thứ Ba 

18/7/2018 - Thứ Tư 

19/7/2018 - Thứ Năm 

20/7/2018 - Thứ Sáu - T. Apôllinarê, giám mục, tử đạo

21/7/2018 - Thứ Bảy - T. Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ

22/7/2018 - Chúa nhật 15 TN - Năm B 


Videos clip