Giới Thiệu

02/12/2018 - Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm C
Xem Phụng vụ Lời Chúa  Nghe audio bài giảng
Học hỏi Phúc Âm; Suy niệm Lời Chúa và LC giờ kinh gia đình

03/12/2018 - Thứ Hai - 19g00: Tĩnh tâm mùa Vọng
04/12/2018 - Thứ Ba - 19g00: Tĩnh tâm mùa Vọng
05/12/2018 - Thứ Tư - 19g00: Tĩnh tâm mùa Vọng
06/12/2018 - Thứ Năm - 19g00: Giải tội
07/12/2018 - Thứ Sáu 
08/12/2018 - Thứ Bảy
17g00: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - BM giáo xứ
09/12/2018 - Chúa nhật 2 MV - Năm C
(Br 5,1-9; Pl 1,4-6;8-11; Lc 3,1-6) 

Videos clip