Giới Thiệu

23/9/2018 - Chúa nhật 25 Thường niên - Năm B
Xem
Phụng vụ Lời Chúa  Nghe audio bài giảng
Học hỏi Phúc Âm;
Suy niệm Lời Chúa LC giờ kinh gia đình

24/9/2018 - Thứ Hai - Ngày Trung Thu - Cầu cho thiếu nhi

25/9/2018 - Thứ Ba 

26/9/2018 - Thứ Tư - Thánh Cosma, T. Đamianô, tử đạo

27/9/2018 - Thứ Năm - Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục

28/2018 - Thứ Sáu - Thánh Venceslaô, T. Laurensô, tử đạo

29/9/2018 - Thứ Bảy - Các Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael

30/9/2018 - Chúa nhật 26 TN - Năm B 

Videos clip