Giới Thiệu

17/3/2019 - Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm C

Xem Phụng vụ Lời Chúa  Nghe audio bài giảng

Học hỏi Phúc Âm; Suy niệm Lời Chúa

18/3/2019 - Thứ Hai 
19/3/2019 - Thứ Ba - Lễ Thánh cả Giuse - BM cha phó, Họ Thánh Gia và hội Gia Trưởng.
0415: Lễ sáng; 17g15: Lễ chiều; 19g00: Lễ tối

20/3/2019 - Thứ Tư -
21/3/2019
 - Thứ Năm
22/3/2019 - Thứ Sáu
23/3/2019 - Thứ Bảy

24/03/2019 - Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm C

(Xt 3,1-8a.18-20; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9)

Videos clip