Giới Thiệu

03/12/2017 - Chúa nhật I Mùa Vọng - Năm B
Xem
Phụng vụ Lời Chúa Nghe audio bài giảng
Học hỏi Phúc Âm
Suy niệm Lời Chúa

04/12/2017 - Thứ Hai - 19g00: Tĩnh tâm

05/12/2017 - Thứ Ba - 19g00: Tĩnh tâm

06/12/2017 - Thứ Tư - 19g00: Tĩnh tâm

07/12/2017 - Thứ Năm -19g00: Xưng tội

08/12/2017 - Thứ Sáu

09g00: Lễ Khấn dòng - ĐGM Giuse chủ sự
17g00: Mừng bổn mạng giáo xứ - ĐTGM chủ sự

09/12/2017 - Thứ Bảy

10/12/2017 - CHÚA NHẬT II Mùa Vọng - Năm B

Videos clip