Giới Thiệu

11/11/2018 - Chúa nhật 32 TN- năm B
Xem
Phụng vụ Lời Chúa  Nghe audio bài giảng
Học hỏi Phúc Âm;
Suy niệm Lời Chúa LC giờ kinh gia đình

12/10/2018 - Thứ Hai - Thánh Josaphat, giám mục, tử đạo

13/10/2018 - Thứ Ba 

14/10/2018 - Thứ Tư 

15/11/2018 - Thứ Năm - Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ

16/11/2018 - Thứ Sáu - Thánh nữ margarita Scotland

17/11/2018 - Thứ Bảy - Thánh nữ E6lisabeth Hungari 

18/11/2018 - Chúa nhật 32 TN - Năm B 

(Dn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32)

Videos clip