Giới Thiệu

18/02/2018 - Chúa nhật 1 Mùa Chay - Năm B
Xem
Phụng vụ Lời Chúa Nghe audio bài giảng
Học hỏi Phúc Âm
Suy niệm Lời Chúa

19/02/2018 - Thứ Hai

20/02/2018 - Thứ Ba

21/02/2018 - Thứ Tư - Thánh Phêrô Đamianô, GM, tiến sĩ

22/02/2018 - Thứ Năm - Lập tông toà Thánh Phêrô (K)

23/02/2018 - Thứ Sáu - Thánh Pôlycarpô, GM, tử đạo

24/02/2018 - Thứ Bảy

25/02/2018 - Chúa nhật 2 Mùa Chay - Năm B

Videos clip