Giới Thiệu

02/08/2020 - CN XVIII THƯỜNG NIÊN - Năm A
(Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23) - Suy niệm Lời Chúa

03/08/2020 - Thứ Hai
04/08/2020 - Thứ Ba - Thánh Gioan Vianey, LM (N)
05/08/2020 - Thứ Tư
- Cung hiến thánh đường Đức Maria
06/08/2020 - Thứ Năm - LỄ CHÚA HIỂN DUNG
07/08/2020 - Thứ Sáu - Thánh Xittô II, giáo hoàng
08/08/2020
- Thứ Bảy
- Thánh Đaminh, linh mục
    17g15: Thánh lễ trọng thể mừng bổn mạng cha chánh xứ
09/08/2020 - CN XVIII THƯỜNG NIÊN - Năm A
(1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33) - Suy niệm Lời Chúa

Videos clip