Giới Thiệu

19/11/2017 - Chúa nhật XXXIII TN - Kính Các Thánh Tử Đạo VN
Bổn mạng giáo họ Các Thánh Tử Đạo
Xem
Phụng vụ Lời Chúa Nghe audio bài giảng
Học hỏi Phúc Âm
Suy niệm Lời Chúa

20/11/2017 - Thứ Hai

21/11/2017 - Thứ Ba - Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

22/11/2017 - Thứ Tư- T. Cecilia, trinh nữ, tử đạo

23/11/2017 - Thứ Năm - T. Clementê I, GH, tử đạo

24/11/2017 - Thứ Sáu - Các Thánh Tử Đạo VN"
Bổn mạng Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo

25/11/2017 - Thứ Bảy - T. Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo

26/11/2017 - CHÚA NHẬT XXXIV Thường niên - Năm A
Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - BM Gia đình PTTT

Videos clip