Giới Thiệu

21/10/2018 - Chúa nhật truyền giáo - năm B
Xem
Phụng vụ Lời Chúa  Nghe audio bài giảng
Học hỏi Phúc Âm;
Suy niệm Lời Chúa LC giờ kinh gia đình

22/10/2018 - Thứ Hai - Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng

23/10/2018 - Thứ Ba 

24/10/2018 - Thứ Tư - Thánh Antôn Maria Claret, giám mục

25/10/2018 - Thứ Năm 

26/10/2018 - Thứ Sáu 

27/10/2018 - Thứ Bảy - Kết thúc tháng Mân Côi

17g15: Cung nghinh tượng Đức Mẹ chung quanh thánh đường

28/10/2018 - Chúa nhật 30 TN - Năm B 
(Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52)

Videos clip