Giới Thiệu

20/01/2019 - Chúa nhật 2 TN - năm C

Xem Phụng vụ Lời Chúa  Nghe audio bài giảng

Học hỏi Phúc Âm; Suy niệm Lời Chúa và LC giờ kinh gia đình

21/01/2019 - Thứ Hai - T. Anê, trinh nữ, tử đạo
22/01/2019 - Thứ Ba  - T. Vinhsơn, phó tế, tử đạo
23/01/2019 - Thứ Tư
24/01/2019 - Thứ Năm T. Phanxicô Salêsiô, GM, tiến sĩ
25/01/2019 - Thứ Sáu - Thánh Phaolô tông đồ trở lại
                   17g00: Làm phép nhà nguyện Khánh Khê

26/01/2019 - Thứ Bảy 
27/01/2019 - Chúa nhật 3 Thường niên - năm C

(Is 40,1-5.9-11; Tt 1,11-14.3,4-7; Lc 3,15-16.21-22) 

Videos clip