Giới Thiệu

 25-01-2015 - Chúa nhật thứ III Thường niên - Năm B

 Xem PV Lời Chúa nghe audio - Học hỏi CN III TN - Năm B tại đây

26-01-2015 - Thứ Hai - Thánh Timôthêô & Thánh Titô, giám mục

27-01-2015 - Thứ Ba

28-01-2015 - Thứ Tư - Thánh Tôma Aquino, LM tiến sĩ

29-01-2015 - Thứ Năm 

30-01-2015 - Thứ Sáu

31-01-2015 - Thứ Bảy - Thánh Gioan Bosco

01-02-2015 - Chúa nhật III Thường niên - Năm B

Mổ heo đất, giúp người nghèo tết Ất Mùi

Giáo xứ Hà Nội: Đón chào năm 2015

Vào lúc 21g00 ngày 31-12-2014, giáo xứ Hà Nội đã hiệp dângThánh lễ tạ ơn Thiên Chúa năm 2014 và đón chào năm mới 2015.

Videos clip