Giới Thiệu

16/6/2019 -Chúa nhật Chúa Ba Ngôi - Năm C
(Cn 8,22-31; Rm 1-5; Ga 16,12-15) -
Các bài suy niệm Lời Chúa
17/6/2019 - Thứ Hai

18/6/2019 - Thứ Ba
19/6/2019
 - Thứ Tư - Thánh Rômualđô, viện phụ
20/6/2019 - Thứ Năm
21/6/2019 - Thứ Sáu - Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ
22/6/2019 - Thứ Bảy - Thánh Gioan Fisher, GM, tử đạo

23/6/2019 - Lễ Mình Máu Thánh Chúa - năm C
(St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17)
Chầu Mình Thánh Chúa cả ngày
Các bài suy niệm Lời Chúa

Videos clip