Giới Thiệu

20/12/2020 - CN IV MÙA VỌNG - Năm B
(2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38) - Suy niệm LC

21/12/2020 - Thứ Hai - Thánh Phêrô Canistô, Lm, TS

22/12/2020 - Thứ Ba
23/12/2020 - Thứ Tư
- Thánh Gioan Kêty, linh mục
24/12/2020 - Thứ Năm
   18g: Lễ Vọng GS dành cho thiếu nhi (Trước lễ có Diễn nguyện)
   21g: Lễ Vọng GS cho mọi giới (Trước lễ hát vọng Giáng sinh)
25/12/2020 - Thứ Sáu - Đại lễ Giáng Sinh
  
26/12/2020
- Thứ Bảy - 17g30: Mừng BM họ Thánh Gia

27/12/2020 - LỄ THÁNH GIA THẤT - Năm B
(St 15,1-6; 21,1-3; Dt 11,8.11-12.17-19; Lc 10,17-22) - Suy niệm LC 

Videos clip