Giới Thiệu

23/10/2022 - CN XXX TN - CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
(Hc 35,12-14.16-18; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14) - Suy niệm LC 
24/10
/2022 - Thứ Hai - T. Antôn, Claret, GM
25/10/2022 - Thứ Ba 
26/10/2022 - Thứ Tư 
27/10/2022 - Thứ Năm 
28/10/2022 - Thứ Sáu - T. Simn và T. Giuđa tông đồ
29/10/2022 - Thứ Bảy 
  17g30: Thánh lễ trọng thể kết thúc tháng Mân Côi
30/10/2022 - CHÚA NHẬT XXXI TN - C
(Kn 11,22; 12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10) - Suy niệm LC 

Videos clip