MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Về mặt tín điều và lý luận pháp luật, Tự sắc không công bố điều gì mới. Đức giáo hoàng Phanxicô không thay đổi tín điều hôn nhân bất khả phân ly, cũng không tuyên bố cho phép người đã ly dị và tái hôn được hiệp thông bí tích. Ngay cả việc “Vị giám mục giáo phận đương nhiên là chánh án” của giáo phận do quyền kế vị Tông đồ, cũng luôn là giáo thuyết cơ bản của Hội Thánh.
Sáng Chúa nhật 06-9-2015, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiều nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi
Sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi sáng Chúa nhật ngày 02-8-2015, giáo xứ Hà Nội đã rửa tội cho 2 thiếu nhi.
Sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi sáng Chúa nhật ngày 07-6-2015, giáo xứ Hà Nội đã rửa tội cho 3 thiếu nhi.
Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã coi quyết định này là “một lỗi lầm bi thảm làm tổn hại đến công ích và những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta”.
Sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi sáng Chúa nhật ngày 07-6-2015, giáo xứ Hà Nội đã rửa tội cho 3 thiếu nhi.
Sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi sáng Chúa nhật ngày 03-5-2015, giáo xứ Hà Nội đã rửa tội cho 3 thiếu nhi.
Sáng Chúa nhật 05-4-2015, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiều nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi
Sáng Chúa nhật 01-3-2015, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiều nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi
Việc ghi danh được thực hiện trên trang mạng của Đại hội, địa chỉ: http://www.worldmeeting2015.org. Mọi người, cá nhân hay gia đình, hoặc theo nhóm, đều có thể ghi danh tham dự. Sau đây là bản “Hướng dẫn ghi danh” do Văn phòng Uỷ ban Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến đến các cá nhân hoặc các nhóm muốn tham dự Đại hội.
Sáng Chúa nhật 01-02-2015, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiều nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi
Sáng Chúa nhật 04-01-2015, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiều nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi
Sáng Chúa nhật 07-12-2014, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiều nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi
Sáng Chúa nhật 02-11-2014, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiều nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi
Sáng Chúa nhật 05-10-2014, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiều nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi
Khi chúng ta hành động là chúng ta bắt đầu vận hành một cỗ máy, và chắn chắn cỗ máy đó sẽ tạo ra sản phẩm là những thay đổi cho cuộc sống tương lai.
Sau Thánh lễ 3 Chúa nhật XXIII Thường niên năm A, ngày 07-9-2014, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho cho 6 thiếu nhi.
Trang web của Đại hội thế giới các Gia đình lần thứ VIII đã công bố các bài Giáo lý chuẩn bị và các tài liệu dành để dạy cho trẻ em và thanh thiếu niên... đây là tập hợp những gì người Công giáo tin, về mục đích của con người, về hôn nhân và gia đình.
Sau Thánh lễ thứ 3, Chúa nhật Thăng Thiên ngày 01-6-2014, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho 8 trẻ sơ sinh và 01 người lớn.
Sau Thánh lễ thứ 3 sáng Chúa nhật I Mùa Chay năm A, Cha chánh xứ sẽ rửa tội cho 2 thiếu nhi theo danh sách sau: