PHỤNG VỤ - HỌC HỎI

GLTK: Bài 22 - Lương tâm. (Nguồn: WHĐ)
-Con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Đấng Tạo hóa. Hình ảnh thần linh hiện diện trong từng con người, vì thế con người có phẩm giá đặc biệt.
Theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó
Hội Thánh dùng từ “hưởng kiến vinh phúc” để diễn tả việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong vinh quang thiên quốc của Ngài.
“Trong đức tin Kitô giáo, không có việc nào bị chống đối mạnh mẽ, dai dẳng và quyết liệt cho bằng vấn đề thân xác sống lại.
Không có tội lỗi nào, dù nặng nề đến mấy, mà Hội Thánh không thể tha thứ. Cánh cửa tha thứ luôn rộng mở cho bất cứ ai từ bỏ tội lỗi để trở về.
Chiêm ngắm Đức Maria, chúng ta hiểu được Hội Thánh là gì trong mầu nhiệm của mình, và Hội Thánh sẽ như thế nào trong quê hương tương lai: Mẹ Maria là hình ảnh và là khởi đầu của Hội Thánh sẽ được hoàn thành ở đời sau.
Các Giáo hội địa phương có đặc tính công giáo đầy đủ nhờ hiệp thông với Giáo Hội Rôma, được coi như căn bản và nền tảng vững chắc duy nhất.
“Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hi vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép Rửa” (Eph 4,4-6).
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 13 - Tôi tin Hội Thánh
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 12 - Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 11 - Phục Sinh và tôn vinh
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 10 - Sự kiện Phục sinh
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 9 - Mầu nhiệm Cứu Chuộc
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 8 - Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 7 - Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa
Sau khi con người sa ngã, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi con người. Ngài loan báo cuộc chiến thắng trên sự dữ và việc nâng con người sa ngã dậy.
Mỗi một con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Chính điều đó làm nên phẩm giá cao cả nơi con người.
Giáo Lý Thánh Kinh: Bài 4 - Thiên Chúa tạo dựng
Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng vì Ngài đã tạo dựng mọi sự và sắp đặt công trình ấy theo thánh ý Ngài. Ngài là Chúa cả trần gian và là Chúa của lịch sử, Ngài điều khiển các biến cố theo thánh ý Ngài.