PHỤNG VỤ - HỌC HỎI

Sống niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất và Ba Ngôi : Thiên Chúa ở trên con người, ở với chúng ta, và ở trong chúng ta.
Đức tin là một ân sủng (Mt 16,17): Ân sủng Thiên Chúa đến trước và sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần: thúc đẩy con tim, mở mắt lý trí.
THÁNH ÊPHREM, (St. Ephrem) Phó tế tiến sĩ Hội Thánh, ngày 9/6