TIN TGP SÀI GÒN & GIÁO HẠT XÓM MỚI

Lễ Vĩnh khấn tại Hội dòng Đaminh Lạng Sơn lúc 09g00 ngày 09/9/2013.
ĐGM phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã đến thăm mục vụ và dâng Thánh lễ Thêm Sức cho 76 thiếu nhi và 11 người lớn ở giáo xứ Thạch Đà lúc 17g30 ngày 30/7/2013.
Giới trẻ giáo hạt Xóm Mới đã tổ chức Chương trình Đại hội Giới trẻ hạt Xóm Mới tại nhà thờ Hoàng Mai.
Mời các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ hạt Xóm Mới
Lúc 09g00 Chúa nhật, ngày 21/7/2013, giáo xứ Tân Hưng đã long trọng tổ chức “Ngày Báo Hiếu” lần thứ 18.
Chương trình giúp đỡ cho các thí sinh ở các tỉnh về dự thi ĐH - CĐ, được các giáo xứ trong hạt Xóm Mới khởi động từ nhiều năm nay.
Hưởng ứng Ngày Giới trẻ Thế giới Thế lần thứ 28, Ban Mục vụ Giới trẻ giáo xứ Tân Hưng, hạt Xóm Mới đã tổ chức trại hè với chủ đề: “Vững một niềm tin”.
Chiều thứ Bảy ngày 22/6/2013, trên 300 lễ sinh từ các giáo xứ thuộc giáo hạt Xóm Mới đã quy tụ về giáo xứ An Nhơn, hành hương Năm Đức Tin.
Comitium Sài Gòn 3: Thánh lễ tạ ơn 10 năm thành lập
“Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,17).