MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Đức giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn giải thích về việc chuẩn Hôn nhân hưởng nhờ Đăc ân Thánh Phaolô và đặc ân Thánh Phrô.
Suy tư mục vụ năm MVGĐ 11.2018: Sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái
Hôn nhân không phải là một thứ giao kèo hay hợp đồng, trong đó người ta xác định các quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên, theo kiểu mua bán.
Trong bất kỳ xã hội nào, nhất là xã hội phát triển ngày nay, chúng ta có rất nhiều nơi để đến, vì mục đích công việc, để giải trí, giao lưu và gặp gỡ, nhưng chỉ có một nơi để trở về, đó là gia đình.
Thiết nghĩ, sống trọn vẹn lòng mến như thế, tức là phải hy sinh, phải từ bỏ chính mình, phải quảng đại bao dung, phải chấp nhận cái chết-vì-yêu như Đức Kitô.
Trong bối cảnh của cuộc tranh luận pháp lý về việc hợp pháp hóa phá thai, Hội Đồng Giám Mục Argentina đã gửi lời mời đến tất cả mọi người cầu nguyện cho sự sống.
Sáng Chúa nhật 10.16.2018, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi
Lúc 16g30 ngày 20.5.2018, 50 học viên khóa 49 lớp Hướng dẫn Hôn Nhân Gia đình giáo xứ Hà Nội đã hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn kết thúc khoá học.
Khóa 73 giáo lý dự tòng sẽ được khai giảng vào tối thứ Hai, ngày 21.5.2018 tại giáo xứ Hà Nội.
Đầu tháng 3.2018, giáo xứ Hà Nội đã rửa tội cho 6 thiếu nhi, gồm:
Trong tháng 12.2017 và đầu tháng 01.2018, giáo xứ Hà Nội đã rửa tội cho 2 dự tòng và 4 trẻ em, gồm:
Hạnh phúc hôn nhân dẫu có tương đối và bất toàn, nhưng có thể được nâng đỡ, duy trì, tiến triển chừng nào còn nhìn thấy nhau như là một phúc lành cho nhau.
Trong tháng 11 và đầu tháng 12.2017, giao xứ Hà Nội đã rửa tội cho 6 dự tòng và 1 trẻ em
Lúc 16g30 ngày 14.5.2017, 42 học viên khóa 47 lớp Hướng dẫn Hôn Nhân Gia đình giáo xứ Hà Nội đã hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn kết thúc khoá học.
Sáng Chúa nhật 01.10.2017, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi
Sáng Chúa nhật 03-9-2017, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi.
Cuối tháng 7.2017 và đầu tháng 8.2017, giáo xứ Hà Nội đã rửa tội cho 1 dự tòng và 2 thiếu nhi.
Mặc dù đã cố gắng hết sức để tự bảo vệ mình khỏi những đổ vỡ, nhưng người ta vẫn khó tránh khỏi nó.
Tôi thật sự muốn làm người cha tốt nhất có thể cho các con tôi, nhưng nhiều ngày tôi “không làm được”: tôi hét quá nhiều, tôi không đủ sức chơi với chúng, tôi không nói lên được tình thương của tôi với chúng.
“Làm sạch môi sinh tâm hồn” chính là chúng ta làm sạch từ bên trong ra bên ngoài, từ nội tâm ra ngoại giới. Nhưng thực ra, cái bên ngoài mới khiến chúng ta đặt vấn đề về cái bên trong.