MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Em và Chúa Giêsu: Mùa Chay

Video dành cho thiếu nhi

Mùa Chay là một thời kỳ thuận tiện, giúp các tín hữu chúng ta nói chung và các em thiếu nhi nói riêng có những phút hồi tâm để nhận ra thói hư tật xấu, những khuyết điểm của mình mà sám hối, hầu mỗi ngày một nên hoàn thiện hơn theo ý Chúa muốn.