MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội 01.2020

Sáng Chúa nhật 05-01-2020, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 01/2020

 

1/ GIUSE TRƯƠNG QUANG KHANG

        Sinh ngày 17.10.2019

        Con ông: Phêrô Trương Quốc Việt

        Và bà: Maria Nguyễn Thị Lệ Quyên

 

2/ MARIA TRẦN NGỌC PHƯƠNG LINH

        Sinh ngày 17.11.2019

        Con ông: Giuse Trần Văn Ngọc

        Và bà: Maria Trần Thị Chinh

 

3/ MARIA TRẦN HÀ TUỆ NGHI

        Sinh ngày 01.06.2019

        Con ông: Giuse Trần Thế Trường

        Và bà: Maria Trần Võ Hà My

 

4/ MARIA NGUYỄN AN NHIÊN

        Sinh ngày 15.11.2019

        Con ông: Phaolô Nguyễn Vũ Trọng Hiếu

        Và bà: Têrêsa Vương Thị Trang

 

5/ MARIA NGUYỄN DIỆP TÚ VY

        Sinh ngày 08.11.2019

        Con ông: Giuse Nguyễn Chung Tú

        Và bà: Maria Diệp Nguyễn Mộng Linh