MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội 02.2020

Sáng Chúa nhật 02-02-2020, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 02/2020

 

1/ GIUSE NGUYỄN TUẤN BẢO

        Sinh ngày 01.12.2019

        Con ông: Giuse Nguyễn Tuấn Kha

        Và bà: Maria Nguyễn Thị Hải Yến

 

2/ PHÊRÔ K’MINH HÒA

        Sinh ngày 17.11.2019

        Con ông: Phanxicô Xaviê K’Thuận

        Và bà: Maria Võ Thu Hà

 

3/ PHANXICÔ TRẦN GIA HƯNG

        Sinh ngày 14.11.2019

        Con ông: Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tân

        Và bà: Anna Đặng Thị Thanh Tuyến

 

4/ GABRIEL TẠ ĐÌNH KHANG

        Sinh ngày 20.11.2019

        Con ông: Antôn Tạ Công Hiệp

        Và bà: Anna Nguyễn Thị Tuyết Trinh


5/ ANNA NGUYỄN NGỌC LAN VY

        Sinh ngày 22.12.2019

        Con ông: Nguyễn Văn Sáng

        Và bà: Anna Nguyễn Thị Ngọc Dung