MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội 03.2020

Sáng Chúa nhật 01-03-2020, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 03/2020

 

1/ MARTINÔ NGUYỄN ANH KHÔI

        Sinh ngày 02.01.2020

        Con ông: Martinô Nguyễn Cản

        Và bà: Maria Đỗ Thị Mai Khoa

 

2/ MARTINÔ MARIA VŨ MINH KHÔI

        Sinh ngày 06.09.2019

        Con ông: Giuse Vũ Quang Dinh

        Và bà: Têrêsa Hồ Sỹ Bảo Ngân

 

3/ MARIA VŨ NGUYỄN GIA NHI

        Sinh ngày 03.12.2019

        Con ông: Gioan Baotixita Vũ Huy Pháp

        Và bà: Têrêsa Nguyễn Thị Ánh Dương

 

4/ MARIA NGUYỄN NGỌC NAM PHƯƠNG

        Sinh ngày 21.01.2020

        Con ông: Giuse Nguyễn Đăng Khánh

        Và bà: Maria Nguyễn Nữ Phụng Kiều

 

5/ MARIA LÂM TRỊNH MINH THƯ

        Sinh ngày 15.10.2019

        Con ông: Giuse Lâm Hoàng Nam

        Và bà: Maria Trịnh Thị Nguyệt Trinh