MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội 07.2019

Sáng Chúa nhật 07-7-2019, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 7/2019

 

1/ PHÊRÔ NGUYỄN HOÀNG ĐẠT NAM

        Sinh ngày 05.5.2019

        Con Ông: Phêrô Nguyễn Hoàng Vũ Đạt

        Và Bà: Maria Nguyễn Thị Mỹ Liên