MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội 8.2019

Sáng Chúa nhật 04-8-2019, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 8/2019

 

1/ PHANXICÔ HOÀNG ANH HÙNG

        Sinh ngày 17.6.2019

        Con Ông: Phanxicô Hoàng Văn Oanh

        Và Bà: Têrêsa Hoàng Thị Hoài