MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội 9.2019

Sáng Chúa nhật 01-7-2019, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi

Sáng Chúa nhật 01-9-2019, trước Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha phó Giuse Phùng Văn Thông Minh đã rửa tội cho một tân tòng:

 

1/ MARIA NGUYỄN CẨM VÂN

        Sinh ngày 28.01.1994

        Con Ông: Nguyễn Anh Tuấn

        Và Bà: Nguyễn Thị Thiêm

 

Sáng Chúa nhật 01-7-2019, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 9/2019


1/ MARIA HOÀNG TRẦN THIÊN AN

        Sinh ngày 03.6.2019

        Con Ông: Gioan Bt. Hoàng Thế Vinh

        Và Bà: Têrêsa Trần Nguyễn Quỳnh Uyên

 

2/ BÊNÊDICTÔ PHẠM KHÔI NGUYÊN

        Sinh ngày 11.7.2016

        Con Ông: Phêrô Phạm Minh Khôi

        Và Bà: Maria Phạm Thị Hệ

 

3/ TÊRÊSA AVILA LÊ TRẦN ĐAN THƯ

        Sinh ngày 14.7.2019

        Con Ông: Giuse Lê Trí Tài

        Và Bà: Têrêsa Avila Trần Thị Thanh Trâm

 

4/ MARIA PHẠM YẾN TRANG

        Sinh ngày 24.6.2019

        Con Ông: Phêrô Phạm Hoàng Tưởng Anh

        Và Bà: Maria Nguyễn Thị Ngọc Yến

 

5/ GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN MINH TRÍ

        Sinh ngày 31.5.2019

        Con Ông: Antôn Trần Ngọc Tâm

        Và Bà: Têrêsa Nguyễn Phạm Thiên Vân