MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội tháng 02.2017

Sáng Chúa nhật 05-02-2017, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi.

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 02/2017

 

1/ GIUSE NGUYỄN BẢO THIÊN PHÚC

        Sinh ngày 24.12.2016

        Con Ông: Phanxicô Xaviê Nguyễn Quốc Bảo

        Và Bà: Anna Nguyễn Thị Vân Anh

 

2/ MARIA LÊ TRỊNH THẢO NGUYÊN

        Sinh ngày 24.3.2016

        Con Ông: Giuse Lê Văn Trinh

        Và Bà: Anna Trịnh Thị Tuyền

 

3/ MARIA TRẦN BẢO ANH

        Sinh ngày 23.10.2016

        Con Ông: Giuse Trần Quốc Nam

        Và Bà: Anna Phùng Thị Tươi

 

Ngày 18.02.2017, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho 01 thiếu nhi


1/ GIUSE LÊ QUỐC KHANG

        Sinh ngày 01.11.2014

        Con Ông: Giuse Lê Quốc Cường

        Và Bà: Mana Phạm Thị Phương Uyên