MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội tháng 03.2017

Sáng Chúa nhật 05-03-2017, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi.

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 03/2017

 

1/ ĐAMINH SAVIO NGUYỄN TRẦN ĐỨC TRÍ

        Sinh ngày 17.8.2016

        Con Ông: Giuse Nguyễn Đăn Khoa

        Và Bà: Anna Trần Thị Ngọc Bích

 

2/ ANTÔN TRẦN LÂM

        Sinh ngày 12.01.2017

        Con Ông: Antôn Trần Lý Công Minh

        Và Bà: Maria Đỗ Thị Ngọc Thảo