MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội tháng 06 năm 2018

Sáng Chúa nhật 10.16.2018, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi

DANH SÁCH LÃNH NHẬN
BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 06/2018

 

1/ MARIA MAI THU THẢO (RT ngày 09.6.2018)

        Sinh ngày 12.12.1992

        Con Ông: Mai Văn Trọng

        Và Bà: Lê Thị Ngoan

 

2/ TÊRÊSA VŨ NGUYỄN HỒNG ÂN

        Sinh ngày 18.5.2018

        Con Ông: Giuse Vũ Văn Thái

        Và Bà: Têrêsa Nguyễn Thị Hải Vân

 

3/ GIUSE TRẦN duy duy hưng

        Sinh ngày 09.4.2018

        Con Ông: Trần Văn Nhiên

        Và Bà: Maria Phạm Quỳnh Như

 

4/ MARIA NGUYỄN TRẦN KHÁNH MỸ

        Sinh ngày 12.02.1995

        Con Ông: Nguyễn Ngọc An

        Và Bà: Trần Thị Thu Hương

 

5/ MARIA QUÁCH THẢO NGUYÊN

        Sinh ngày 15.7.1998

        Con Ông: Quánh Văn Huân

        Và Bà: Quách Thị Lý

 

6/ MARIA NGUYỄN NGỌC SONG NHI

        Sinh ngày 27.5.2017

        Con Ông: Phê rô Nguyễn Văn Hòa

        Và Bà: Maria Quách Thảo Nguyên

 

7/ GIUSE NGUYỄN HUỲNH GIA PHÁT

        Sinh ngày 16.4.2018

        Con Ông: Giuse Nguyễn Trung Kiên

        Và Bà: Têrêsa Huỳnh Thị Cẩm Giang

 

8/ GIUSE TRẦN TRUNG PHONG

        Sinh ngày 09.4.2018

        Con Ông: Trần Văn Nhiên

        Và Bà: Maria Phạm Quỳnh Như

 

9/ MARIA PHẠM HOÀNG CÁT TIÊN

        Sinh ngày 030.3.2018

        Con Ông: Phanxicô Hoàng Đại Quốc Toản

        Và Bà: Maria Phạm Hoàng Kim

 

10/ GIUSE NGUYỄN MẠNH TIẾN

        Sinh ngày 25.4.2018

        Con Ông: Đaminh Nguyễn Bảo An

        Và Bà: Maria Trần Thị Thúy Hường

 

11/ GIUSE VÕ QUỐC VIỆT

        Sinh ngày 07.5.2018

        Con Ông: Giuse Võ Văn Quốc

        Và Bà: Têrêsa Nguyễn Thị Phương Thảo