MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội tháng 10 năm 2017

Sáng Chúa nhật 01.10.2017, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 10/2017

 

1/ GIUSE PHẠM GIA BÌNH

        Sinh ngày 21.07.2017

        Con Ông: Giuse Phạm Phương Duy

        Và Bà: Maria Đỗ Trần Hải Yến

 

2/ PHAOLÔ ĐỖ HOÀNG THIÊN PHÚ

        Sinh ngày 02.09.2017

        Con Ông: Phaolô Nguyễn Hoàng Kỳ

        Và Bà: Monica Nguyễn Thị Thiên Nhi

 

3/ GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN ĐỨC TRÍ

        Sinh ngày 25.05.2016

        Con Ông: Nguyễn Phú Đức

        Và Bà: Thérésa Nguyễn Thị Thúy Quỳnh