MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội tháng 12 năm 2017

Trong tháng 11 và đầu tháng 12.2017, giao xứ Hà Nội đã rửa tội cho 6 dự tòng và 1 trẻ em

Chiều Chúa nhật 19.11.2017, trong Thánh lễ chiều, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã chủ sự nghi thức ban Bí tích Khai tâm cho 6 dự tòng:

 

DANH SÁCH DỰ TÒNG LÃNH NHẬN
BÍ TÍCH KHAI TÂM THÁNG 11/2017


1/ MARIA VÕ CHU THU HIẾU

        Sinh ngày 13.02.1986, tại Gia Lai

        Con ông: Võ Minh Khương

        Và bà: Châu Thị Đan Thanh

 

2/ ANTÔN ĐỖ HOÀNG

        Sinh ngày 02.02.19912, tại Thừa Thiên - Huế

        Con ông: Đỗ Dưng

        Và bà: Nguyễn Thị Mãi

 

3/ MARIA BÙI THỊ THI

        Sinh ngày 13.5.1993, tại Thạch Hóa

        Con ông: Bùi Đức Kim

        Và bà: Lê Thị Lâm

 

4/ PHÊRÔ NGUYỄN BÁ THIỆN

        Sinh ngày 02.12.1986, tại Bình Phước

        Con ông: Nguyễn Bá Đức

        Và bà: Trịnh Thị Thoan

 

5/ MARIA NGUYỄN NGỌC THU

        Sinh ngày 12.12.1992, tại Bình Phước

        Con ông: Nguyễn Văn Hùng

        Và bà: Lưu Thị Xuyến

6/ GIUSE TRẦN NGUYỄN THANH TÙNG

        Sinh ngày 30.5.1989, tại TP HCM

        Con ông: Trần Tấn Bắc

        Và bà: Nguyễn Thị Ngọc |Châu

 

Sáng Chúa nhật 03-12-2017, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi

DANH SÁCH LÃNH NHẬN
BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 12/2017

 

1/ TÊRÊSA ĐỖ KHÁNH LINH

        Sinh ngày 06.11.2017, tại TP HCM

        Con ông: Giuse Đỗ Anh Tua61n

        Và bà: Maria Nguyễn Thị Ngọc Thúy