MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội tháng 3 năm 2018

Đầu tháng 3.2018, giáo xứ Hà Nội đã rửa tội cho 6 thiếu nhi, gồm:

DANH SÁCH RỬA TỘI
THÁNG 04 NĂM 2018


A/ Ngày 03.3.2017, cha Giuse Phùng Văn Thông Minh đã rửa tội cho 1 thiếu nhi:

1/ MARTINO WESLEY TRUNG HUYNH

        Sinh ngày 01.03.2017, tại Australia

        Con ông: Phanxicô Xaviê Nguyễn Trung Huynh

 

B/ CHÚA NHẬT 04.3.2018

Sau Thánh lễ thứ 3, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho 5 thiếu nhi:

 

1/ GIUSE TRỊNH HỒNG ÂN

        Sinh ngày 10.01.2018 tại Sài Gòn

        Con ông: Giuse Nguyễn Thanh Sang

        Và bà: Maria Nguyễn THị Xuân Thu

 

2/ GIOAN HOÀNG ĐỨC PHÚ

        Sinh ngày 14.12.2018, tại Sài Gòn

        Con ông: Gioan Nguyễn Văn Bính

        Và bà: Têrêsa Dương Bảo Vy

 

3/ GIUSE TRỊNH THANH THIỆN

        Sinh ngày 08.02.2018, tại Sài Gòn

        Con ông: Giuse Trịnh Thanh Thiện

        Và bà: Maria Nguyễn Ngọc Liên

 

4/ GIUSE TRẦN THANH TÙNG

        Sinh ngày 02.02.2018, tại Sài Gòn

        Con ông: Giuse Trần Văn Tân

        Và bà: Têrêsa Nguyễn Thị Bích Thủy

 

5/ MARIA TRẦN NGỌC CÁT TƯỜNG

        Sinh ngày 05.02.2018, tại Sài Gòn

        Con ông: Giuse Trần Quốc Công

        Và bà: Maria Nguyễn Thị Bích Thảo