MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội tháng 5 năm 2017

Trong Trong tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2017, giáo xứ Hà Nội đã rửa tội cho 2 trẻ em và 02 dự tòng:

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 4/2017

 

A/ Ngày 28.4.2017, cha phó Giuse Phùng Văn Thông  Minh rửa tội cho một người lớn gồm:

 

1/ GIOAN BAOTIXITA PHẠM QUỐC HÙNG

        Sinh ngày 27.8.1966

        Con Ông: Phạm Văn Giáp

        Và Bà: Trần Thị Mỵ

 

B/ Sáng Chúa nhật 07-5-2017, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho 2 cháu thiếu nhi:

 

1/ THÉRÉSA PHẠM HOÀNG PHI PHI

        Sinh ngày 06.3.2017

        Con Ông: Don Bosco Phạm Công Luật

        Và Bà: Anna Phạm Hoàng  Anh

 

2/ GIUSE NGUYỄN MINH NHẬT

        Sinh ngày 18013.2017

        Con Ông: Giuse Nguyễn Thành Công

        Và Bà: Maria Nguyễn Thị Hường

 

C/ Sáng Chúa nhật 07-5-2017, lúc 10g30, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho 1 dự tòng:

 

1/ MARIA NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN

        Sinh ngày 27.8.1994

        Con Ông: Nguyễn Đức Thắng

        Và Bà: Sử Thị Thiện