MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội tháng 6.2017

Trong tháng 6.2017, giáo xứ Hà Nội đã Rửa tội cho thiếu nhi và dự tòng gồm:

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 6/2017

 

A/ Ngày 02.6.2017 


1/ GIUSE NGUYỄN BÁ PHƯƠNG

        Con Ông: Nguyễn Bá Dương

        Và Bà: Lê Thị Tư


B/ Ngày 03.6.2017 


1/ MARIA NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

        Sinh ngày 27.9.1974

        Con Ông: Nguyễn Ngọc Anh

        Và Bà: Chu Thị Loan


 C/ Sáng Chúa nhật 04-6-2017, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho 3 cháu thiếu nhi:


 1/ THÉRÉSA LÊ THỊ AN

        Sinh ngày 22.5.2017

        Con Ông: Phêrô Nguyễn Đức Duy Linh

        Và Bà: Cecillia Trần Hồng Diễm Hương


 2/ MARIA NGUYỄN PHẠM MINH CHÂU

        Sinh ngày 10.5.2017

        Con Ông: Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thịnh

        Và Bà: Maria Nguyễn Thị Mây


 3/ GIUSE LẠI VĂN TIẾN

        Sinh ngày 15.4.2017

        Con Ông: Lại Văn Sa

        Và Bà: Phạm Thị Thể


D/ Ngày 24.6.2017 


1/ MARIA BÙI THIÊN ÂN

        Sinh ngày 24.11.2016

        Con Ông: Bonaventura Bùi Quốc Huy

        Và Bà: Maria Trần Thị Minh Thư