MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội tháng 7.2017

Chúa nhật 02.7.2017, giáo xứ Hà Nội đã Rửa tội cho 7 thiếu nhi và 6 dự tòng gồm:

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 7/2017

 

A/ Sáng Chúa nhật 02-7-2017, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho 7 cháu thiếu nhi:

 

 1/ MARIA HOÀNG LAM YÊN CHI

        Sinh ngày 22.9.2017

        Con Ông: Phêrô Hoàng Quốc Vượng

        Và Bà: Maria Huỳnh Thị Ngọc Mai

 

 2/ MARIA PHẠM NGUYỄN LINH ĐAN

        Sinh ngày 22.9.2013

        Con Ông: Giuse Nguyễn Duy Khôi

        Và Bà: Anna Nguyễn Thị Bảo Tuyền

 

 3/ GIUSE PHẠM NGUYỄN ĐĂNG

        Sinh ngày 17.3.2015

        Con Ông: Giuse Nguyễn Duy Khôi

        Và Bà: Anna Nguyễn Thị Bảo Tuyền

 

 4/ ANNA NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN

        Sinh ngày 26.4.2017

        Con Ông: Đaminh Nguyễn Ngọc Giới

        Và Bà: Anna Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

 5/ MARIA NGUYỄN THẢO NGUYÊN

        Sinh ngày 06.4.2017

        Con Ông: Vinhsơn Nguyễn Quốc Cường

        Và Bà: Têrêsa Nguyễn Thị Đoan Trang

 

 6/ PHANXICÔ NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH

        Sinh ngày 21.5.2017

        Con Ông: Giuse Nguyễn Mạnh Cường

        Và Bà: Anna Nguyễn Thị Mộng Huyền

 

 7/ GIUSE TRẦN NGUYỄN TÀI TRÍ

        Sinh ngày 22.5.2017

        Con Ông: Giuse Trần Hữu Tài

        Và Bà: Têrêsa Nguyễn Thị Quỳnh Như

 

B/ Thánh lễ chiều Chúa nhật 02-7-2017, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho 6 dự tòng:

 

1/  MARIA VỖ THU HÀ

        Sinh ngày 13.4.1984

        Con Ông: Võ Văn Tồn

        Và Bà: Lê Thị Lắm

 

2/ MARIA NGUYỄN THỊ XUÂN HẬU

        Sinh ngày 14.7.1997

        Con Ông: Nguyễn Xuân Hiếu

        Và Bà: Bùi Thị Thái

 

 3/ ROSA NGUYỄN THỊ HỒNG

        Sinh ngày 07.9.1991

        Con Ông: Nguyễn Ngọc Hạnh

        Và Bà: Phạm Thị Hoa

 

 4/ MARIA NGUYỄN THỊ TRÚC LY

        Sinh ngày 26.9.1986

        Con Ông: Nguyễn Phước Vân

        Và Bà: Phạm Thị Hải

 

 5/ MARIA PHẠM THỊ NGỌC MÙI

        Sinh ngày 26.8.1986

        Con Ông: Phạm Văn Lý

        Và Bà: Lý Thị Duyên

 

 6/ GIUSE TRẦN VƯƠNG

        Sinh ngày 06.10.1985

        Con Ông: Trần Minh

        Và Bà: Hồ Thị Cúc