MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội tháng 8.2017

Cuối tháng 7.2017 và đầu tháng 8.2017, giáo xứ Hà Nội đã rửa tội cho 1 dự tòng và 2 thiếu nhi.

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 8/2017

 

A/ Thứ Bảy, ngày 29.7.2017, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho 1 Dự tòng:


1/ MARIA NGUYỄN THỊ XUÂN THU

        Sinh ngày 11.09.1988

        Con Ông: Nguyễn Văn Xuân

        Và Bà: Võ Thị Thanh Thuỷ

 

B/ Sáng Chúa nhật 05-8-2017, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi.


1/ GIUSE LÊ NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG

        Sinh ngày 15.8.2017

        Con Ông: Trẩn Thị Thu Tuyền

        Và Bà: Lê Nguyễn Ngọc Thy


2/ MARIA NGUYỄN ĐĂNG LINH ĐAN

        Sinh ngày 22.5.2017

        Con Ông: Giuse Nguyễn Hoàng An

        Và Bà: Maria Martin Đặng Thị Bích Lan


3/ PHÊRÔ TRẦN GIA KHANG

        Sinh ngày 29.6.2017

        Con Ông: Giuse Trần Đại Phong

        Và Bà: Maria Nguyễn Thị Thanh Tuyền