MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội tháng 9.2017

Sáng Chúa nhật 03-9-2017, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi.

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 9/2017

 

Sáng Chúa nhật 03-9-2017, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho các cháu thiếu nhi.

 

1/ MARIA ĐINH THUỴ HOÀI AN

        Sinh ngày 23.6.2017

        Con Ông: Giuse Đinh Quốc Việt

        Và Bà: Veronica Trần Lê Bích Vân

 

2/ GIUSE TRỊNH NGUYỄN NATHAN

        Sinh ngày 13.02.2017

        Con Ông: Giuse Trịnh Thanh Hưng

        Và Bà: Maria Nguyễn Thị Mai Loan

 

3/ MARIA PHẠM UYÊN NHÃ

        Sinh ngày 23.7.2017

        Con Ông: Augustinô Phạm Phú Nhựt

        Và Bà: Maria Hồ Ngọc Phương Uyên

 

3/ GIOAN Bt. BÙI ĐĂNG KHOA

        Sinh ngày 10.7.2017

        Con Ông: Phanxicô Xaviê Bùi Mạnh Thắng

        Và Bà: Têrêsa Nguyễn Xuân Ngọc Hiếu