MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Mở khóa 73 giáo lý dự tòng

Khóa 73 giáo lý dự tòng sẽ được khai giảng vào tối thứ Hai, ngày 21.5.2018 tại giáo xứ Hà Nội.

Khóa 73 giáo lý dự tòng sẽ được khai giảng vào tối thứ Hai, ngày 21.5.2018 tại giáo xứ Hà Nội.

Thời gian học: Vào các tối thứ Hai, Tư, Sáu hằng tuần, từ 19g30 đến 20g40.

Các bạn nam nữ Công giáo muốn kết hôn với người khác niềm tin Kitô giáo, xin cùng với bạn mình đăng ký theo học tại văn phòng Hội đồng Mục vụ giáo xứ từ 16g30 đến 18g00 mỗi ngày.

Trong suốt khóa học, học viên không phải đóng góp khoản chi phi nào.

Gx. Hà Nội, ngày 22.4.2018

Lm chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ
(Đã ký)