PHỤNG VỤ - HỌC HỎI

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 24 - Nhân Đức

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 24 - Nhân Đức. (Nguồn: WGPSG)

Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, nhưng tội lỗi đã làm cho hình ảnh ấy lu mờ. Ân sủng Thiên Chúa giúp chúng ta làm mới lại hình ảnh Thiên Chúa trong tâm hồn, tuy nhiên cần phải cộng tác với ân sủng Thiên Chúa bằng nỗ lực tập luyện các nhân đức : “Mục đích của đời sống nhân đức là trở nên giống Thiên Chúa” (Thánh Grêgôriô Nyssê).

 

Mời nghe audio tại đây