SINH HOẠT GIÁO HẠT XÓM MỚI

Hang Belem tại giáo hạt Xóm Mới

Video: Nguyễn Đức

Giáo hạt Xóm Mới có 15 giáo xứ, từ nhiều năm nay, các giáo xứ đã tổ chức thực hiện hang đá rất lớn ở ngoài tiền sảnh nhà thờ, có giáo xứ thực hiện thành một quần thể diễn tả từ thời Cựu ước, Truyền tin... Giáng sinh.

Nhóm Truyền thông giáo hạt Xóm Mới xin giới thiệu video: Hang Belem tại giáo hạt Xóm Mới năm 2017

Mời xem viedo tại đây