SINH HOẠT GIÁO HỌ & ĐOÀN THỂ

Giáo xứ Hà Nội: Giáo họ Các Thánh Tử Đạo mừng lễ mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng giáo họ Các Thánh Tử Đạo, được cử hành lúc 16g30 Chúa nhật 13.11.2016 tại thánh đường giáo xứ do cha chánh xứ chủ tế.

Bài & Ảnh: Văn Chiến

 

WGXHN -- “Noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta phải liên lỉ lựa chọn, từ bỏ danh vọng, chức quyền, chấp nhận thua thiệt trong cuộc sống để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa giữa muôn người.


Trên đây là lời chia sẻ của cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ, chánh xứ Hà Nội trong Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng giáo họ Các Thánh Tử Đạo, được cử hành lúc 16g30 Chúa nhật 13.11.2016 tại thánh đường giáo xứ do ngài chủ tế.

 

Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Hà Nội, còn có đông đảo bà con giáo dân giáo họ Các Thánh Tử Đạo.

 

Trước Thánh lễ, Lm chánh xứ ngỏ lời chúc mừng bổn mạng giáo họ Các Thánh Tử Đạo.

 

Từ lời Chúa Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa” (Rm 8,39), Lm chánh xứ mời gọi mọi người hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Chúa Kitô, đó là chúng ta đang theo gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để anh dũng vượt qua mọi cám dỗ của danh vọng, chức quyền! Âu đó cũng là chúng ta đang tử vì đạo.

 

Ngài diễn giảng: “Chúa đã phán ‘Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì?’. Vì thế, ngày nay đứng trước những thách đố của xã hội với não trạng hưởng thụ, ích kỷ theo văn hóa loại bỏ, chúng ta hãy noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn trung thành với Chúa, dẫu có phải liên lỉ lựa chọn, từ bỏ danh vọng, chức quyền, chấp nhận thua thiệt trong cuộc sống để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa giữa muôn người”.

 

Thánh lễ kết thúc lúc 17g45. Sau đó Lm chánh xứ đã chụp hình lưu niệm với Ban điều hành và bà con đại diện giáo họ Các Thánh Tử Đạo.

 

(Mời xem hình tại đây)