SINH HOẠT GIÁO XỨ

Danh sách quý chức thuộc các giáo họ - nhiệm kỳ 2020-2024

Trong tuần lễ từ 11.11.2019 đến 16.11.2019, giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới đã tiến hành bầu cử Ban điều hành các giáo họ

KẾT QUẢ BẦU CỬ 6 GIÁO HỌ

 

STT GIÁO HỌ TRÙM CHÁNH TRÙM PHÓ
1 CÁC THÁNH TỬ ĐẠO ANTÔN TẠ CÔNG CHƯƠNG ANNA NGUYỄN THỊ HỒNG
2 MÔNG TRIỆU ANTÔN VŨ HÂN MARIA NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA
3 KHÁNH KHÊ GIUSE HOÀNG QUANG MINH TÊRÊSA HÀ THỊ  LIÊN
4 THÁNH GIA GIOAN BOATIXITA NGUYỄN QUANG CHIỂU MARIA HOÀNG THỊ PHƯƠNG MAI
5 THÁNH GIUSE GIUSE VŨ MẠNH DƯỠNG GIUSE NGUYỄN QUANG ĐOÁN
6 THÁNH TÂM PHÊRÔ NGUYỄN VĂN CHIẾN PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN ĐẠT