SINH HOẠT GIÁO XỨ

Giáo xứ Hà Nội: Bế mạc tháng Mân Côi 2019

Thánh lễ Bế mạc tháng Mân Côi 2019, được cử hành lúc 17g15 ngày 26.10.2019 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Bài: Hải Vân & Ảnh: Nguyễn Đức

 

WGXHN -- “Qua Mẹ Maria, chúng ta hãy tin tưởng và phó thác cuộc đời ta vào lòng thương xót của Chúa”. Linh mục (Lm) Đaminh Đinh Ngọc Lễ -chánh xứ giáo xứ Hà Nội- đã nhắn nhủ cộng đoàn giáo xứ Hà Nội như thế, khi ngài chủ sự Thánh lễ Bế mạc tháng Mân Côi 2019, được cử hành lúc 17g15 ngày 26.10.2019 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

 

Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý chức HĐMVGX, các đoàn thể Công giáo Tiến hành và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

 

Trước Thánh lễ, quý cha và cộng đoàn đã cung nghinh tượng Đức Mẹ chung quanh thánh đường, khởi đầu từ cung thánh.

 

Mở đầu bài giảng, Lm chủ tế diễn giảng: “Trong gia đình, người mẹ là nhà giáo dục đức tin đầu tiên cho con cái; kế đến là sự dưỡng dục con cái về vật chất, tinh thần và văn hóa”. Từ đó, ngài quảng diễn về Mẹ Maria: “Mẹ Maria có vai trò rất quan trọng trong công trình cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa khi Mẹ nói lời ‘Xin Vâng’. Nhờ Mẹ chúng ta được cứu chuộc nhờ giá máu của Chúa Giêsu. Thế nhưng, sau khi Mẹ được đưa cả hồn và xác về trời, Mẹ vẫn luôn đồng hành với Giáo hội và con cái Mẹ, Mẹ hiện ra nhiều lần để khuyên nhủ con cái Mẹ hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, tôn sùng Trái Tim Mẹ và cải thiện đời sống”.

 

Kết luận, ngài nói: “Noi gương Mẹ Maria, chúng ta hãy quan tâm đến việc giáo dục con cái về đời sống đức tin và văn hóa. Đồng thời, qua Mẹ Maria, chúng ta hãy tin tưởng và phó thác cuộc đời ta vào lòng thương xót của Chúa”.

 

Thánh lễ nối tiếp với lời nguyện chung và tiến dâng của lễ.

 

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha chánh xứ cảm ơn cộng đoàn đã rộng lòng đóng góp cho quỹ truyền giáo trong Chúa nhật 13.10.2019 được 60 triệu đồng. Đồng thời ngài thông báo chương trình lễ Các Thánh Nam Nữ (Thứ Sáu, ngày 01.11.2019) và cầu cho các tín hữu đã qua đời (Thứ Bảy, ngày 02.11.2019)

 

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày.

 

(Mời xem hình)