SINH HOẠT GIÁO XỨ

Giáo xứ Hà Nội: Khai mạc tháng Mân Côi 2019

Thánh lễ khai mạc tháng Mân Côi 2019 lúc 17g15 ngày 05.10.2019 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

WGXHN -- “Miệng đọc, tâm suy khi lần chuỗi Mân Côi, sẽ giúp ta suy niệm cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria”. Linh mục Đaminh Đinh Ngọc Lễ, chánh xứ giáo xứ Hà Nội đã nói như thế, khi ngài chủ sự Thánh lễ khai mạc tháng Mân Côi 2019 lúc 17g15 ngày 05.10.2019 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

 

Đến tham dự Thánh lễ có quý chức HĐMVGX, các đoàn thể Công giáo Tiến hành và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

 

Chia sẻ Tin Mừng, sau khi nhắc lại 4 đặc ân của Đức Mẹ, gồm: Vô nhiễm nguyên tội - Làm Mẹ Thiên Chúa - Đồng trinh trọn đời - Hồn xác lên trời, cha chánh xứ nhắc nhớ cộng đoàn hãy luôn tôn sùng và yêu mến Mẹ Maria, vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa xuống thế làm người và cũng là Mẹ của chúng ta. Vì thế, Mẹ luôn đồng hành với nhân loại cho đến ngày nay. Những lúc nhân loại gian nguy, Mẹ luôn hiện ra và nhắc nhớ con cái mình ăn năn đền tội, siêng năn lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Vì thế, trong tháng 10 này, các gia đình sẽ đọc kinh tối luân phiên, miệng đọc, tâm suy mỗi khi lần chuỗi Mân Côi để suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

 

Được biết, từ nhiều năm nay, Ban điều hành các giáo họ đều tổ chức đọc kinh luân phiên tại các gia đình theo mẫu chung của giáo xứ. Chú trọng việc suy niệm Lời Chúa và lần chuỗi Mân Côi.


(Mời xem hình)