SINH HOẠT GIÁO XỨ

HĐMVGX viếng mộ 2 cha nguyên chánh xứ

Văn Chiến

WGXHN -- Lúc 09g ngày 31.10.2019, cha chánh xứ Đaminh, cha phó Giuse và HĐMV giáo xứ Hà Nội đã đến viếng mộ 2 cha nguyên chánh xứ xứ giáo xứ Hà Nội: Cha cố Phêrô Maria Nguyễn Đức Tín tại nghĩa trang dòng Đồng Công và cha cố Antôn Phạm Đình Trọng tại nghĩa trang Nhà an dưỡng Phát Diệm. Nhân dịp này, tại nghĩa trang dòng Đồng Công, Thủ Đức, quý cha và quý chức cũng viếng mộ cha Minh Đăng nhân ngày giỗ của ngài (31.10.1981) và cha cố Phêrô Nguyễn Văn Nhuận, nguyên chánh xứ giáo xứ Lam Sơn.


Được biết:


1/ Cha Phêrô Nguyễn Đức Tín - chánh xứ tiên khởi 1954-1957. Về nhà Cha ngày 07.10.1968


2/ Cha Antôn Phạm Đình Trọng - Chánh xứ Hà Nội (1957-1987). Về nhà Cha ngày 08.02.1988


(Mời xem hình)