SINH HOẠT GIÁO XỨ

Thánh lễ an táng bà cố Anna Trần Thị Hoa

Video Thánh lễ an táng cố Anna Trần Thị Hoa, thân mẫu cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ

Mời quý vị theo dõi video Thánh lễ an táng bà cố Anna Trần Thị Hoa, thân mẫu cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ, được cử hành lúc 09g00 ngày 31.5.2018 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.