SỨ ĐIỆP - THÔNG BÁO - CHƯƠNG TRÌNH LỄ

Giáo xứ Hà Nội: Bầu cử Ban điều hành các giáo họ nhiệm kỳ 2020-2024

giáo xứ Hà Nội sẽ tiến hành bầu cử Ban điều hành các giáo họ trong tuần lễ từ 11.11 đến 16.11.2019. Kết quả bầu cử như sau:

THÔNG BÁO

Bầu cử Hội đồng Mục vụ giáo xứ

Nhiệm kỳ 2020-2024


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Theo thông báo của Tòa Tổng giám mục Sài Gòn, từ tháng 07.2019 đến hết tháng 12.2019 các giáo xứ sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng Mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ 2020-2024.

 

Đối với giáo xứ Hà Nội, chúng ta sẽ tiến hành bầu cử Ban điều hành các giáo họ trong tuần lễ từ 11 tháng 11 đến 16 tháng 11 năm 2019 vào lúc 19g30 mỗi tối, theo lịch sau:

 

THỨ

NGÀY

GIÁO HỌ

ĐỊA ĐIỂM

HAI

11.11.2019

Mông Triệu

Hội trường trong nhà xứ

BA

12.11.2019

CT Tử Đạo

Hội trường trong nhà xứ

13.11.2019

Thánh Tâm

Hội trường trong nhà xứ

NĂM

14.11.2019

Thánh Giuse

Hội trường trong nhà xứ

SÁU

15.11.2019

Khánh Khê

Nhà nguyện Khánh Khê

BẨY

16.11.2019

Thánh Gia

Hội trường trong nhà xứ

 

 

 

 

 

 
Trân trọng kính mời cộng đoàn nhiệt tình đến tham gia cuộc bầu chọn quý chức, là những người có thiện tâm, thiện chí vào Ban điều hành giáo họ của mình theo lịch trên và theo thư mời đã được quý chức gửi đến các gia đình.

 

Trân trọng cảm ơn và kính mời.

 

                                            Giáo xứ Hà Nội, ngày 10.11.2019

                                                                 Chánh xứ

 

                                                                   (Đã ký)

                                                 Lm. Đaminh Đinh Ngọc Lễ