SỨ ĐIỆP - THÔNG BÁO - CHƯƠNG TRÌNH LỄ

Thông báo: Lễ truyền chức phó tế Phêrô Nguyễn Quốc Phong

Thánh lễ phong chức phó tế được cử hành lúc 08g30 thứ Tư, ngày 30.502018 tại Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn.

Thông Báo


Thánh lễ phong chức phó tế cho 17 tiến chức thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, do Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn chủ phong, được cử hành lúc 08g30 thứ Tư, ngày 30.5.2018 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sàigòn.

 

Giáo xứ Hà Nội hân hạnh có thầy Phêrô Nguyễn Quốc Phong, thuộc giáo họ Khánh Khê cũng được truyền chức dịp này.

 

Xin cầu đoàn cầu nguyện cho các tiến chức, đặc biệt với thầy Phong được trung thành với sự vụ của Minh