SUY NIỆM LỜI CHÚA & HẠNH CÁC THÁNH

Tôi còn thiếu điều gì? (21.8.2017 – Thứ hai Tuần 20 Thường niên)
Để trẻ em đến với Thầy (19.8.2017 – Thứ bảy Tuần 19 Thường niên)
Tại anh kém tin (12.8.2017 – Thứ bảy Tuần 18 Thường niên)
Mang nhiều hoa trái (10.8.2017 – Thứ năm: Thánh Laurensô, phó tế tử đạo)
Édith Stein sinh ngày 12-10-1891 ở Breslau, Đức Quốc. Chị là người con thứ mười một trong một gia đình Do-Thái sinh sống bằng kỹ nghệ gỗ.
Xin cứu con (8.8.2017 – Thứ ba Tuần 18 Thường niên)
Bẻ ra và trao đi (7.8.2017 – Thứ hai Tuần 18 Thường niên)
Vì đã trót thề (5.8.2017 – Thứ bảy Tuần 17 Thường niên)
Đức Giêsu về quê (4.8.2017 – Thứ sáu Tuần 17 Thường niên)
Cá tốt cho vào giỏ (3.8.2017 – Thứ năm Tuần 17 Thường niên)
Vui mừng bán tất cả (2.8.2017 – Thứ tư Tuần 17 Thường niên)
Thánh Alphongsô Maria Liguori sinh năm 1696, mất năm 1787. Ngài là Đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế.
Chói lọi như mặt trời (1.8.2017 – Thứ ba Tuần 17 Thường niên)
Tất cả bột dậy men (31.7.2017 – Thứ hai: Thánh Inahtiô Loyola)
Đón Người vào nhà (29.7.2017 – Thứ bảy: Thánh Martha)
Sinh hoa kết quả (28.7.2017 – Thứ sáu Tuần 16 Thường niên)
Anh em thật có phúc (27.7.2017 – Thứ năm Tuần 16 Thường niên)
Danh tánh Gioakim và Anna được gặp thấy lần đầu tiên trong một tác phẩm ngụy thư được viết để tôn kính Đức Trinh nữ Maria vào khoảng năm 200.
Có tai thì nghe (26.7.2017 – Thứ tư: Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria)
Không được như vậy (25.7.2017 – Thứ ba: Thánh Giacôbê, tông đồ)