SUY NIỆM LỜI CHÚA & HẠNH CÁC THÁNH

Lấy xà ra khỏi mắt (26.6.2017 – Thứ hai Tuần 12 Thường niên)
Em này rồi sẽ ra sao? (24.6.2017 – Thứ bảy, Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả)
Ách của tôi êm ái (23.6.2017 – Thứ sáu: Thánh Tâm Chúa Giêsu)
Lạy Cha chúng con (22.6.2017 – Thứ năm Tuần 11 Thường niên)
Chớ giết người (15.6.2017 – Thứ năm Tuần 10 Thuờng niên)
Để kiện toàn (14.6.2017 – Thứ tư Tuần 10 Thuờng niên)
Muối cho đời (13.6.2017 – Thứ ba Tuần 10 Thuờng niên)
Anh em cũng muốn bỏ đi sao? (6.5.2017 – Thứ bảy Tuần 3 Phục sinh)
Chúa đó (21.4.2017 – Thứ sáu trong Tuần Bát nhật Phục sinh)
Anh em là chứng nhân (20.4.2017 – Thứ năm trong Tuần Bát nhật Phục sinh)
Mời ông ở lại với chúng tôi (19.4.2017 – Thứ tư trong Tuần Bát nhật Phục sinh)
Tôi đã thấy Chúa (18.4.2017 – Thứ ba trong Tuần Bát nhật Phục sinh)
“Chào chị em!” (17.4.2017 – Thứ hai trong Tuần Bát nhật Phục sinh)
Chết thay cho dân (8.4.2017 – Thứ bảy Tuần 5 Mùa Chay)
Tôi là Con Thiên Chúa (7.4.2017 – Thứ sáu Tuần 5 Mùa Chay)
Tôi hằng hữu (6.4.2017 – Thứ năm Tuần 5 Mùa Chay)
Sự thật sẽ giải thoát các ông (5.4.2017 – Thứ tư Tuần 5 Mùa Chay)
Giương cao Con Người lên (4.4.2017 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay)
Đừng phạm tội nữa (3.4.2017 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Chay)
Ông này là Đấng Kitô (1.4.2017 – Thứ bảy Tuần 4 Mùa Chay)