SUY NIỆM LỜI CHÚA & HẠNH CÁC THÁNH

Con yêu dấu của Cha (8.1.2018 – Thứ hai: Chúa Giêsu chịu Phép Rửa)
Con yêu dấu của Cha (6.1.2018 – Thứ bảy)
Chúng tôi đã gặp (5.1.2018 – Thứ sáu)
Chạnh lòng thương (9.12.2017 – Thứ bảy Tuần 1 Mùa Vọng)
Đấng đầy ân sủng (8.12.2017 – Thứ sáu: Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội)
Xây trên nền đá (7.12.2017 – Thứ năm Tuần 1 Mùa Vọng)
Ăn no nê (6.12.2017 – Thứ tư Tuần 1 Mùa Vọng)
Thánh Thần tác động (5.12.2017 – Thứ ba Tuần 1 Mùa Vọng)
Từ phương Đông phương Tây (4.12.2017 – Thứ hai Tuần 1 Mùa Vọng)
Phải đề phòng (2.12.2017 – Thứ bảy Tuần 34 Thường niên)
Xem cây vả (1.12.2017 – Thứ sáu Tuần 34 Thường niên)
Vừa mang đèn, vừa mang dầu (12.11.2017 – Chúa nhật 32 Thường niên, Năm A)
Làm tôi tiền của (11.11.2017 – Thứ bảy Tuần 31 Thường niên)
Với tấm lòng cao thượng (23.9.2017 – Thứ bảy Tuần 24 Thường niên)
Mấy người phụ nữ cùng đi (22.9.2017 – Thứ sáu Tuần 24 Thường niên)
Đứng dậy đi theo (21.9.2017 – Thứ năm: Thánh Matthêô, Tông đồ, Tác giả Sách Tin Mừng)
Thiên Chúa viếng thăm dân Người (19.9.2017 – Thứ ba Tuần 24 Thường niên)
Cứ nói một lời (18.9.2017 – Thứ hai Tuần 24 Thường niên)
Nghe mà không thực hành (16.9.2017 – Thứ bảy Tuần 23 Thường niên)
Đứng gần thập giá (15.9.2017 – Thứ sáu: Đức Mẹ sầu bi)