SUY NIỆM LỜI CHÚA & HẠNH CÁC THÁNH

Với tấm lòng cao thượng (23.9.2017 – Thứ bảy Tuần 24 Thường niên)
Mấy người phụ nữ cùng đi (22.9.2017 – Thứ sáu Tuần 24 Thường niên)
Đứng dậy đi theo (21.9.2017 – Thứ năm: Thánh Matthêô, Tông đồ, Tác giả Sách Tin Mừng)
Thiên Chúa viếng thăm dân Người (19.9.2017 – Thứ ba Tuần 24 Thường niên)
Cứ nói một lời (18.9.2017 – Thứ hai Tuần 24 Thường niên)
Nghe mà không thực hành (16.9.2017 – Thứ bảy Tuần 23 Thường niên)
Đứng gần thập giá (15.9.2017 – Thứ sáu: Đức Mẹ sầu bi)
Điều không được phép làm (9.9.2017 – Thứ bảy Tuần 22 Thường niên)
Bà sẽ sinh con trai (8.9.2017 – Thứ sáu: Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria)
Từ nay anh sẽ bắt người (7.9.2017 – Thứ năm Tuần 22 Thường niên)
Phải loan báo Tin Mừng (6.9.2017 – Thứ tư Tuần 22 Thường niên)
Lời có uy quyền (5.9.2017 – Thứ ba Tuần 22 Thường niên)
Trả lại tự do (4.9.2017 – Thứ hai Tuần 22 Thường niên)
Vào mà hưởng niềm vui (2.9.2017 – Thứ bảy Tuần 21 Thường niên)
Vừa mang đèn, vừa mang dầu (1.9.2017 – Thứ sáu Tuần 21 Thường niên)
Có vẻ công chính (30.8.2017 – Thứ tư Tuần 21 Thường niên)
Đầu Gioan Tẩy giả (29.8.2017 – Thứ ba: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết)
Đạo đức giả (28.8.2017 – Thứ hai Tuần 21 Thường niên)
Là anh em với nhau (26.8.2017 – Thứ bảy Tuần 20 Thường niên)