SUY NIỆM LỜI CHÚA & HẠNH CÁC THÁNH

Chứng nhân đức tin Ðaminh Trần Duy Ninh được phong chân phước ngày 29/04/1951 do ÐTC Piô XII và được ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.
Chứng nhân đức tin Nicôla Bùi Ðức Thể được nâng lên hàng chân phước ngày 27/05/1900 và được tuyên phong hiển thánh ngày 19/06/1988.
Người lính Augustinô Phan Viết Huy được tuyên phong chân phước ngày 27/05/1990 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.
Chứng nhân đức tin thủ bạ Phaolô Vũ Văn Ðổng được tôn phong chân phước ngày 29/04/1951 và được nâng lên bậc hiển thánh ngày 19/06/1988.
Chứng nhân đức tin Giuse Phạm Quang Túc được nâng lên hàng chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19.6.1988.
Đức Giêsu về quê (1.5.2018 – Thứ ba: Thánh Giuse Thợ)
Tôi là cửa cho chiên (23.4.2018 – Thứ hai Tuần 4 Phục sinh)
Kiện toàn (7.3.2018 – Thứ tư Tuần 3 Mùa Chay)
Hết lòng tha thứ (6.3.2018 – Thứ ba Tuần 3 Mùa Chay)
Băng qua giữa họ mà đi (5.3.2018 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Chay)
Sinh hoa lợi (2.3.2018 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Chay)
Có một vực thẳm (1.3.2018 – Thứ năm Tuần 2 Mùa Chay)
Con yêu dấu của Cha (8.1.2018 – Thứ hai: Chúa Giêsu chịu Phép Rửa)
Con yêu dấu của Cha (6.1.2018 – Thứ bảy)
Chúng tôi đã gặp (5.1.2018 – Thứ sáu)
Chạnh lòng thương (9.12.2017 – Thứ bảy Tuần 1 Mùa Vọng)
Đấng đầy ân sủng (8.12.2017 – Thứ sáu: Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội)
Xây trên nền đá (7.12.2017 – Thứ năm Tuần 1 Mùa Vọng)
Ăn no nê (6.12.2017 – Thứ tư Tuần 1 Mùa Vọng)
Thánh Thần tác động (5.12.2017 – Thứ ba Tuần 1 Mùa Vọng)