SUY NIỆM LỜI CHÚA & HẠNH CÁC THÁNH

Vị giám mục dòng thuyết giáo Ignacio Delgado - Y được suy tôn lên bậc chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.
Thầy Giuse Nguyễn Ðình Uyển được phong chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.
Hạnh Thánh Philipphê Phan Văn Minh, tử đạo ngày 03 tháng 7 năm 1853
Linh mục Vinhsơn Ðỗ Yến được suy tôn chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.
Thầy Tôma Vũ Quang Toán được nâng lên hàng chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.
Thánh Giám mục Domingo Henares - Minh được nâng lên hàng chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.
Thầy giảng Phanxicô Ðỗ Văn Chiểu được phong chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.
Lời khẳng định của tác giả sách Khôn ngoan như muốn làm mới lại một chân lý dường như đã trở nên cũ kỹ: “Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn… Ngài chẳng vui mừng khi người sống phải chết.”
Chứng nhân đức tin Nicôla Bùi Ðức Thể được nâng lên hàng chân phước ngày 27/05/1900 và được tuyên phong hiển thánh ngày 19/06/1988.
Người lính Augustinô Phan Viết Huy được tuyên phong chân phước ngày 27/05/1990 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.
Chứng nhân đức tin thủ bạ Phaolô Vũ Văn Ðổng được tôn phong chân phước ngày 29/04/1951 và được nâng lên bậc hiển thánh ngày 19/06/1988.
Chứng nhân đức tin Giuse Phạm Quang Túc được nâng lên hàng chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19.6.1988.
Đức Giêsu về quê (1.5.2018 – Thứ ba: Thánh Giuse Thợ)
Tôi là cửa cho chiên (23.4.2018 – Thứ hai Tuần 4 Phục sinh)
Kiện toàn (7.3.2018 – Thứ tư Tuần 3 Mùa Chay)
Hết lòng tha thứ (6.3.2018 – Thứ ba Tuần 3 Mùa Chay)
Băng qua giữa họ mà đi (5.3.2018 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Chay)
Sinh hoa lợi (2.3.2018 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Chay)
Có một vực thẳm (1.3.2018 – Thứ năm Tuần 2 Mùa Chay)
Con yêu dấu của Cha (8.1.2018 – Thứ hai: Chúa Giêsu chịu Phép Rửa)