SUY NIỆM LỜI CHÚA & HẠNH CÁC THÁNH

Tôi là cửa cho chiên (23.4.2018 – Thứ hai Tuần 4 Phục sinh)
Kiện toàn (7.3.2018 – Thứ tư Tuần 3 Mùa Chay)
Hết lòng tha thứ (6.3.2018 – Thứ ba Tuần 3 Mùa Chay)
Băng qua giữa họ mà đi (5.3.2018 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Chay)
Sinh hoa lợi (2.3.2018 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Chay)
Có một vực thẳm (1.3.2018 – Thứ năm Tuần 2 Mùa Chay)
Con yêu dấu của Cha (8.1.2018 – Thứ hai: Chúa Giêsu chịu Phép Rửa)
Con yêu dấu của Cha (6.1.2018 – Thứ bảy)
Chúng tôi đã gặp (5.1.2018 – Thứ sáu)
Chạnh lòng thương (9.12.2017 – Thứ bảy Tuần 1 Mùa Vọng)
Đấng đầy ân sủng (8.12.2017 – Thứ sáu: Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội)
Xây trên nền đá (7.12.2017 – Thứ năm Tuần 1 Mùa Vọng)
Ăn no nê (6.12.2017 – Thứ tư Tuần 1 Mùa Vọng)
Thánh Thần tác động (5.12.2017 – Thứ ba Tuần 1 Mùa Vọng)
Từ phương Đông phương Tây (4.12.2017 – Thứ hai Tuần 1 Mùa Vọng)
Phải đề phòng (2.12.2017 – Thứ bảy Tuần 34 Thường niên)
Xem cây vả (1.12.2017 – Thứ sáu Tuần 34 Thường niên)
Vừa mang đèn, vừa mang dầu (12.11.2017 – Chúa nhật 32 Thường niên, Năm A)
Làm tôi tiền của (11.11.2017 – Thứ bảy Tuần 31 Thường niên)
Với tấm lòng cao thượng (23.9.2017 – Thứ bảy Tuần 24 Thường niên)