SUY NIỆM LỜI CHÚA & HẠNH CÁC THÁNH

Bài giảng trong Thánh lễ thứ Ba tuần III Phục Sinh - Lm Phêrô Kiều Công Tùng

Bài giảng trong Thánh lễ thứ Ba tuần III Phục Sinh - Lm Phêrô Kiều Công Tùng (Ga 6,30-35): Bánh sự sống

Hành trình khai tâm Kitô giáo của người tín hữu gồm 3 bí tích: Bí tích Rửa rội - Bí tích Thêm sức - Bí tích Thánh Thể. Trong đó, Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh toàn bộ trong đời sống Kitô giáo. Ngày nay Chúa Phục sinh vẫn khao khát con Người đến với Ngài qua Bí tích Thánh Thể, nhưng Ngài không khao khát sự rước sách và lễ hội linh đình, nhưng Thiên Chúa khao khát con người đến với Ngài bằng tấm lòng chân thành, không toan tính theo kiểu người Do Thái năm xưa.