Giới Thiệu

21/05/2017 - CN VI PS - Chúa Chiên Lành

Xem Phụng vụ Lời Chúa Nghe audio bài giảng và Học hỏi Phúc Âm

Suy niệm Lời Chúa

22/05/2017 - Thứ Hai - Thánh Rita cascia, nữ tu

23/05/2017 - Thứ Ba

24/05/2017 - Thứ Tư

25/05/2017 - Thứ Năm -  T. Bêđa, LM, TS; T. Maria Magđêlêna, trinh nữ

26/05/2017 - Thứ Sáu - T. Philipphê Nêri, LM

27/05/2017 - Thứ Bảy - T. Augustinô Catuariô

28/05/2017 - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Giáo xứ Hà Nội: Mừng “Kim Khánh Linh Mục” cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ

50 năm Linh Mục là một chặng đường dài mấy ai đạt đến. Nhưng điều trân quý hơn, là nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, người Linh Mục vẫn trung kiên bước theo Chúa đến cùng.

Videos clip