TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 45/2018

Tuần tin do Ban biên tập trang web hdgmvietnam.com tổng hợp các tin tức trong tuần, và phát hành vào thứ Năm hằng tuần.

Nội dung


  -  Chúa nhật 27 Thường niên: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

  -  Thư Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam sau Hội nghị thường niên kỳ II/2018

  -  Biên bản Hội nghị thường niên kỳ II/2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

  -  Hội đồng Giám mục Việt Nam hành hương kính các Thánh Tử Đạo tại Ba Giồng

 

  -  ĐTC Phanxicô mời gọi đọc Kinh Mân Côi trong tháng 10

        ↓