TƯ LIỆU & VĂN HÓA

Khởi công trùng tu Nhà thờ Chánh Toà Sài Gòn

Ngày 30.6.2017, Nhà thờ Chính Toà Sài Gòn sẽ chính thức khởi công trùng tu.

WGPSG -- “Xin anh chị em cầu nguyện cho các giáo điểm và việc trùng tu nhà thờ Chánh Tòa”. Đó là thao thức mà Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (Đức TGM) đã bộc bạch trong Thánh lễ mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, được cử hành trọng thể lúc 17g30 ngày 29.6.2017, tại nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn do ngài chủ sự.

 

(Mời xem bài tại đây)

 

(Mời xem video tại đây)