TƯ LIỆU VỀ GIÁO XỨ

LƯỢC SỬ VỀ GIÁO XỨ HÀ NỘI - HẠT XÓM MỚI

Tọa lạc tại địa chỉ 49/7 Thống Nhất, Phường 13, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, giáo xứ Hà Nội trở thành điểm trung tâm của hạt Xóm Mới.
LƯỢC SỬ VỀ GIÁO XỨ HÀ NỘI - HẠT XÓM MỚI

 

Tọa lạc tại địa chỉ 49/7 Thống Nhất, Phường 13, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, giáo xứ Hà Nội trở thành điểm trung tâm của hạt Xóm Mới.

 

Nằm trên lô đất: Trọn thửa đất 444,1 phần thửa 438,442,447 với diện tích đất khá khiêm tốn 2212(m2), tập thể giáo xứ đã dầy công suy nghĩ, tính toán để có được ngôi nhà thờ kiên cố như hiện nay.

 

Cha chánh xứ, kiêm Hạt trưởng Hạt Xóm Mới:


                                       

  LM. Đaminh Đinh Ngọc Lễ 
   ĐT: 08.39964575 ; 08.39161917 
       Email: le42@hcm.fpt.vnhanoixm42@yahoo.com
     ĐT HĐMVGX: 08.62954593

 

I - SINH HOẠT PHỤNG VỤ


1/ Các giờ kinh lễ của giáo xứ


+ Ngày thường có 2 thánh lễ:


          04g45’ sáng: Thánh lễ dành cho mọi giới. Ca đoàn Đaminh phụ trách hát lễ.
          17g15’ chiều: Lần Hạt - Thánh lễ dành cho mọi giới.

 

 + Ngày Chúa Nhật có 5 thánh lễ:


          04g15’ sáng:  Thánh lễ dành cho người lớn. Hát lễ: Ca đoàn Đaminh
          05g45’ sáng:  Thánh lễ dành cho giới trẻ. Hát lễ: Ca đoàn Tử Đạo
          07g00’ sáng:  Thánh lễ dành cho Thiếu nhi. Hát lễ: Ca đoàn Thiên Thần
          16g45’ chiều: Thánh lễ dành cho mọi giới. Hát lễ: Ca đoàn Tử Đạo
          19g00’ tối:      Thánh lễ dành cho mọi giới. Hát lễ: Gia đình Thánh Mẫu

 

+ Tối thứ ba đầu tháng: 18g00’ tối: Thánh lễ tại Giáo họ Khánh Khê.

 

+ Tối thứ năm đầu tháng: 19g00’ tối: Thánh lễ dành cho Thiếu nhi.

 

2/ Các giờ chầu Mình Thánh Chúa của giáo xứ


+ Ngày thường: 05g00 - 21g00

   Nhà Cầu nguyện mở cửa để mọi người đến cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa.

 

+ Sáng Chúa Nhật: 05g00 - 11g00

   Nhà Cầu nguyện mở cửa để mọi người đến cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa.

 

+ Chiều Chúa Nhật: Chầu Mình Thánh Chúa trong nhà thờ lúc 15g00.

 

+ Tối thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bẩy đầu tháng lúc 19g00


          - Thứ Tư: Hội Gia trưởng sinh hoạt và chầu Mình Thánh Chúa.
          - Thứ Sáu: GĐ PTTT sinh hoạt và chầu Mình Thánh Chúa.
          - Thứ Bẩy: GĐ Thánh Mẫu sinh hoạt và chầu Mình Thánh Chúa.

 

3/ Rửa tội - giải tội  


          - Rửa tội cho trẻ em: 08g00’ sáng Chúa Nhật đầu tháng.
          - Giải tội cho trẻ em: 19g00’ tối thứ Năm cuối tháng.
          - Giải tội cho người lớn: Hàng ngày sau lễ sáng và trước lễ chiều.

 

4/ Các ngày lễ của giáo xứ   


     + Bổn mạng giáo xứ: ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
                                        Kính trọng thể vào ngày 08 tháng 12 Dương lịch.

 

     + Kỷ niệm ngày CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG vào ngày 31 tháng 5 Dương lịch.

 

     + Chầu lượt thay địa phận vào ngày lễ Mình Thánh Chúa.

 

II – GIÁO HỌ & ĐOÀN THỂ


1/ Dân số, giáo họ


+ Dân số: Có trên 2500 giáo dân gồm trên 580 hộ gia đình Công giáo sinh sống trong hơn 450 nóc gia, cư ngụ trên địa bàn hai phường 13 và 16, quận Gò Vấp, TP.HCM.

 

+ Giáo xứ có 06 giáo họ gồm: Giáo họ Khánh Khê, Giáo họ thánh Giuse, Giáo họ Mông Triệu, Giáo họ Thánh Gia Giáo họ Thánh Tâm, Giáo họ Tử Đạo được thống kê như sau:

 

Giáo họ GIUSE KHÁNH
KHÊ
MÔNG
TRIỆU
THÁNH GIA THÁNH TÂM TỬ ĐẠO TỔNG CỘNG
TS giáo dân 275 266 438 464 458 508 2409
TS Nam 138 141 216 230 222 244 1191
TS Nữ 137 125 222 234 236 264 1218


2/ Đoàn thể


Các đoàn thể gồm: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm, Huynh đoàn Đaminh, Hội Legio, Hội Gia trưởng, Hội Hiến Mẫu, Gia đình Thánh Mẫu, Cộng đoàn Lòng Thương Xót, đòan Giáo lý viên, ca đoàn Tử Đạo, ca đoàn Đaminh, ca đoàn Thiên Thần, đội Lễ sinh...

 

ĐOÀN THỂ GĐ.PTTT HĐ ĐAMINH LEGIO GIA TRƯỞNG HIỀN MẪU THÁNH MẪU CĐ LÒNG THƯƠNG
XÓT
TS HV 177 185 187 304 194 44 90